top of page

Metafysiske årsagsforholdUddrag fra Debbie Shapiros bog “Din krop spejler dit sind”:

“Hvis det stemmer, at 85 % af alle sygdomme – også hvis tallet er mindre – skyldes attitude og livsstil, kræver disse meget nøje overvejelser. Den livsstil vi har valgt, afslører en hel del om os – hvor meget vi motionerer, om vi er omhyggelige med hensyn til vores kost, om vi ryger eller drikker, hvor meget vi slapper af og holder fri, om vi behandler os selv med eller uden respekt. Alle disse faktorer kan i betragtelig grad nedsætte eller øge vores modstandskraft over for sygdom. Vores livsstil afspejler, hvordan vi har det med livet: om vi ønsker at leve det så fuldt og helt, vi kan, på den mest levende måde, eller om vi har en halvhjertet attitude, og slet og ret resigneret accepterer vores smerter eller lidelser.Vores følelser om os selv er også vigtige. Vi kan gøre alt det rigtige – jogge 10 km om dagen, spise fedfattigt og fiberrigt, meditere regelmæssigt – men hvis vi i virkeligheden ikke kan lide os selv, hvis vi føler os værdiløse, grimme, skyldige, skamfulde eller i det hele taget ikke værd at elske, vil disse negative opfattelser på længere sigt have en effekt. Vores inderste følelser omkring vores udseende, vores præstationer og vores grundlæggende værd kan undergrave et hvilket som helst forsøg på at opbygge et godt helbred. Vi bliver, hvad vi tænker – vores tanker og ord er som frø, der spirer og vokser. Vores helbredstilstand viser, hvordan vi har tænkt – vores tanker er som frø, der slår rod og begynder at påvirke vores muskler, hormoner, nervesystem og kredsløb.Vores egen opfattelse af vores helbredstilstand siger tilsyneladende mere om vores forventede livslængde end fysiske symptomer, lægeundersøgelser eller laboratorietests. I “Healing Breakthroughs” påviser dr. Larry Dossey, at folk som ryger er dobbelt så udsatte for at dø inden for de næste tolv måneder, end folk som ikke gør, mens “De, der siger at deres helbred er dårligt, er syv gange så udsatte for at dø som dem, der siger, at deres helbred er fremragende.”

Patienter med kampånd, som ønsker at komme videre med deres liv, har bedre chancer, end dem der udviser en passiv og hjælpeløs attitude. Når vi tænker på sygdom – eller livet – som noget vi ikke har kontrol over, eller som en forhindring, vi ikke kan overvinde, er der intet af vores energi, der bliver rettet mod helbredelse, og der bliver ikke sendt noget stærkt og stimulerende “livsbudskab” til kroppen.
Når sygdom – eller livet – betragtes som en mulighed for at lære, for at opnå et dybere forhold til os selv, er der mere energi til helbredelse.

“Den største opdagelse hos nogen generation”, sagde Albert Schweitzer, “er, at mennesker kan ændre deres liv ved at ændre deres sindstilstand.”

"Man skulle blot vide, hvilke naturkatastrofer
et hidsighedsanfald
kan forårsage for mikrovæsenerne,
der lever i vort hjerte- eller lungeområde.
Eller hvor katastrofalt en angstneurose
eller depression kan virke for de væsener,
der tilsammen udgør vore maveregioner,
så ville menneskene prøve at beherske deres
sind lidt mere."

Martinus

Materialer til læsning på skærm eller download:
LV_Metafysiske_årsagsforhold.jpg

Listen ovenfor er taget fra Louise Hays hæfte SUND I SIND – SUND I KROP, som kan købes på nettet for under 100,-. Dog er hæftet udsolgt fra forlaget lige i øjeblikket og har været det i ganske lang tid.

 

Grunden til at den er inkluderet i LIVETS VÆRKSTEDs materiale er, at den er virkelig værd at studere og afprøve. Men for at respektere rettigheden om ophav vil jeg opfordre dig til at anskaffe dig et eksemplar, når den atter bliver tilgængelig, hvis du vil benytte denne liste.

Hvis du har et fysisk problem, er en god måde at anvende listen på – ifølge Louise Hay – følgende:

 

  1. Slå op på den mentale årsag. Se om den passer på dig. 
    Hvis ikke, så sid stille og spørg dig selv: “ Hvilke tanker kan have forårsaget dette?”

  2. Gentag for dig selv: “Jeg er villig til at give slip på det mønster i min bevidst­hed, som har skabt denne tilstand”.

  3. Gentag det nye tankemønster for dig selv flere gange.

  4. Lad som om, at du allerede er i helbredelsesprocessen.

 

Gentag disse retningslinier hver gang du tænker på din helbreds­tilstand.

Du kan hente listen her.bottom of page