Hvorfor skal man ikke spise kød eller animalsk kost?

Uddrag fra Martinus åndsvidenskab:
"Fordi kød og for øvrigt alt animalsk stof med undtagelse af mælk, smør og ost ikke kan anvendes til føde uden igennem praktiseringen af myrderi eller ødelæggelse af højt udviklet bevidst liv. Da livsloven for mennesket og dermed betingelsen for en sund organisme og lykkelig skæbne er opfyldelsen af det femte bud “Du skal ikke dræbe” kan en føde, der udelukkende er baseret på drab af bevidst liv umuligt, ifølge nævnte lov, være menneskeføde. Den er tilladelig for rovdyret, idet den for dette væsen er en livsbetingelse. Når menneskene i så stor en udstrækning, som tilfældet er, ved sin kød­nydelse stiller sig på samme stadium som rovdyret, skyldes det en fra dets fortidige dyriske tilstand nedarvet, men endnu ikke afvænnet vanetilstand eller slendrian. At mennesket ikke er henvist til at skulle leve af rovdyrføde bliver til kendsgerning derved, at den animalske føde netop ikke på nogen som helst måde er en livs­betingelse for det, således som den er det for rovdyret. Men rent bortset herfra vil det uheldige indgreb i skæbnedannelsen og den ødelæggelse af sundheden, som denne svælgen i ligstof efterhånden vil afføde, alt eftersom mennesket i udvikling bliver intellektuelt og etisk forfinet, i sig selv være nok til at fjerne de animalske produkter fra dets ernæringsområde.​"

"Mellem det jordiske menneskes organisme og rovdyrets organisme eksisterer der således en fremragende
udviklingsforskel, der bevirker, at vegetarkosten er den naturlige føde for mennesket, mens kødkosten er den naturlige føde for rovdyrene og andre kødædende dyr."

Martinus

Materialer til læsning på skærm eller download:
Vegetariske kilder til protein

 

Citat fra Martinus åndsvidenskab:

“.. også inden for ernæringen findes der områder, hvor De skal øve Dem i kærlighed” … ”der findes en anden og langt skønnere levevis end dette at ernære sig af dræbte dyrs efterladte lig” … ”Det udviklede menneske ernærer sig udelukkende af vegetabilske produkter.”Læs mere her

Hent printvenlig pdf-fil

Spørgsmål og svar vedrørende vegetarisme

 

Vi såkaldte mennesker har vel tidligere i vor udvikling ernæret os af en ren vegetarisk kost. Hvorfor begyndte vi så at slå dyr ihjel – dyr både i vandet og på landjorden, for derefter at ernære os af blandet kost,"husmandskost", som vi kalder det i Danmark?Læs hele artiklen her

Hent printvenlig pdf-fil

LM_05_07_Hvorfor lever menneskene i en o
Hvorfor lever menneskene i overdimensioneret frygt?

 

Citat fra Martinus åndsvidenskab:

“Når de jordiske mennesker spiser kød og derved er med til at efterstræbe og ødelægge livet for de højere udviklede dyr og uundgåeligt fremkalder frygt hos dyrene, hvordan skal de så selv kunne leve i en atmosfære, hvor der ikke er frygt?”Læs hele artiklen her

Hent printvenlig pdf-fil