top of page

Tarotkort – altid en rådgiver lige ved hånden

Ifølge åndsvidenskaben er “Ethvert menneske er som en magnet, der tiltrækker netop de begivenheder og medvæsener, som kan bibringe det de erfaringer og oplevelser, som det i øjeblikket mest trænger til.” 

Åndvidenskaben siger også:

“For ethvert individ eller for enhver sandheds­søger gælder det altså om, i hans daglige færden og oplevelse af livet, at finde de væsener, de manife­stationsformer, den lekture, den beskæftigelse eller det lidet eller meget, der for ham må være identisk med en absolut livgivende eller stimulerende basis for hans udvikling fra uvidenhed til viden, fra mørke til lys, fra sorgens og skyggernes mørke riger til kærlig­hedens lysende zoner foran den evige Guddom.”

"Kend dig selv og du kender hele universet."

Martinus

bottom of page