7 gyldne leveregler

​Dette simple regelsæt, som er udfærdiget af Martinus, har hjulpet mig til centrering adskillige gange.​​

Leveregel 1

Udslet begrebet fjender af din bevidstehed.Leveregel 2

Tag aldrig til genmæle over for vrede, bagtalelse eller andre former for ubehag, der er rettet imod dig*.


Leveregel 3

Sig aldrig noget ondt om nogen eller noget**.


Leveregel 4

Vær absolut upåvirket af smiger, ros eller dadel***.


Leveregel 5

Vær absolut sand eller ærlig i alle livets forhold.


Leveregel 6

Vær aldrig med til at dræbe, såre eller lemlæste.
 

Leveregel 7

Lad aldrig din tanke afvige fra at beskæftige sig med, på hvilken måde du absolut bedst kan tjene dine medvæsener****. Da udfører du den allerhøjeste form for yoga eller den fuldkomneste træning af den del af udviklingen, der er stillet inden for din viljes rækkevidde, og som i forbindelse med den øvrige del af livets egen bearbejdning af din natur sluttelig vil føre dig til den moralske genialitet eller skabe dig om til at udgøre det fuldkomne væsen eller et ”gudemenneske”.Kommentar til den Gyldne leveregel 2

​* 

Nedenfor kan du læse nogle citater fra åndsvidenskaben, der forklarer og redegør for, hvorfor man ikke skal tage til genmæle overfor en person, der opfører sig ubehageligt over for en: “De kosmiske analyser har vist os: At reinkarnation er det urokkelige fundament og garanti for skabelsen af den absolutte retfærdighed i verden. Uden den var der således ingen som helst retfærdighed til. Og uden kendskab til reinkarnationen kan livsmysteriets løsning umuligt opleves eller erkendes”.

...Men takket været kendskabet til reinkarnationen ser vi, at væsenerne selv udgør den allerførste og absolutte årsag til deres egen skæbne, og at lidelserne udelukkende fremkommer i kraft af væsenernes uvidenhed om fuldkommen væremåde og heraf følgende skæbnedannelse.”

 

​“Ethvert menneske er som en magnet, der tiltrækker netop de begivenheder og medvæsener, som kan bibringe det de erfaringer og oplevelser, som det i øjeblikket mest trænger til.”

“Martyriet er en af menneskets værste fjender, fordi det er en livsløgn. Der findes i virkeligheden intet martyrium. Ingen kan i virkeligheden lide uret, og ingen kan gøre uret. Hvis nogen kunne det, og hvis der var noget i livet, der var tilfældigt, kunne menneskene aldrig være sikre på noget som helst, og så ville hele verdensaltet faktisk være af lave. Men det er det ikke, det er tværtimod i den skønneste orden, og det er udtryk for den højeste logik.”“Det er aldrig de andres skyld; jo mere man bliver klar over det, desto mere befrier man sig fra vredens og bitterhedens lænker, som man har bundet sig selv med.”“Vore medvæseners reaktion over for os er livets spejl. I denne reaktion ser vi vort virkelige åndelige udseende, vor sande kosmiske analyse eller den absolutte sandhed om os selv.”


“Et levende væsens absolut eneste sikre beskyttelse imod ond skæbne bliver nøjagtig affødt af den beskyttelse, det selv giver alle andre levende væsener.”

Kommentar til den Gyldne leveregel 3

** 

Hvis målet er at bedømme og ikke fordømme en situation og dermed at lære af den, er der naturligvis intet moralsk forkert i at tale om andre mennesker. 

Kommentar til den Gyldne leveregel 4

***

Her er nogle gode råd fra åndsvidenskaben, hvis personer opfører sig ubehageligt over for dig:​"Nu er kærlighed ikke blot et klap på kinden. Det, det gælder om, er at gøre det, der i den givne situation er det kærligste at gøre uden nogen form for vrede, bitterhed, skuffelse eller irritation. Man kan da godt irettesætte et andet menneske på en venlig og kærlig måde uden at slå i bordet."

“Nogle mennesker har egenskaber, der kan resultere i ubehag for andre og for dem selv; andre har egenskaber, der kun befordrer glæde og lykke. Hvis vi begynder at bombardere dem, der er onde med moralprædikener og forlanger, at de omgående skal blive anderledes, er vi i virkeligheden ikke bedre selv.”

“Kan man da undgå fjendskab? I den udviklings­epoke, menneskeheden befinder sig, kan man ikke altid undgå, at visse mennesker føler antipati, ja endog fjendskab imod en, men dette er ikke ensbetydende med, at man skal lade sig smitte heraf og blive befængt med fjendskab imod disse mennesker. Man behøver ikke grundet på andre menneskers fjendskab imod en at fylde sig eget sind op med fjendskab og derved ødelægge lykkens høst for sig selv. Man kan tværtimod søge at fylde dette terræn i bevidstheden med de kærligste tanker om ved­kommende, komme i hu, at intet menneske i øjeblikket kan være anderledes, end det er.”

“Man skulle blot vide, hvilke naturkatastrofer et hidsighedsanfald kan forårsage for mikrovæsenerne, der lever i vort hjerte- eller lunge­område. Eller hvor katastrofalt en angstneurose eller depression kan virke for de væsener, der tilsammen udgør vore maveregioner, så ville menneskene prøve at beherske deres sind lidt mere.”

Kommentar til den Gyldne leveregel 7

**** 

At tjene andre medvæsener og være et godt menneske, er ikke det samme som at være tossegod eller krybende. Få gode råd fra åndsvidenskaben her til at lære at skelne: 

"Den humane evne er jo en udviklet stærk sympati for alt levende. Men en sådan sympatifølelse kan lige såvel være ulogisk som logisk. En ulogisk sympatifølelse er det samme som det, vi i Livets Bog har udtrykt som „tossegodhed”. Tossegodhed er at understøtte eller hjælpe „svindlere” og „bedragere”, der under en camoufleret nød, sygdom eller elendighed søger at udnytte mennesker med stor sympatifølelse og således uberettiget eller under falsk foregivende søger at leve højt på disses gavmildhed. At understøtte sådanne mennesker er det samme som at føre disse mennesker i fordærv. En sådan sympatifølelse kan derfor ikke udtrykkes som „kærlighed”. Derfor må et væsens sympatifølelse netop intellektualiseres, således at den kan udløses logisk eller på en sådan måde, at den ikke bliver til fordærv. En sådan intellektualiseret sympati eller følelse er det samme som den absolutte rene "kærlighed"".“Ydmyghed er ikke, som nogle måske tror, udtryk for en krybende slavenatur, der blindt underkaster sig ethvert tyranni. En sådan natur er ikke ydmyghed, det er en af frygt for brutalitet og terror fremkaldt dressur. En sådan tilstand har naturligvis intet at gøre med det store livsmål i form af absolut selv­erkendelse, som livsvandringens mange labyrinter, lidelser og besværligheder har tilsigtet.”

 

"Hver eneste kærlig tanke, der sendes fra et væsen til et andet, ligegyldigt hvor de væsener befinder
sig, vil gå ind i det andet væsens aura, og når væsenet kommer på bølgelængde med den overførte tanke-koncentration, vil den
glide ind i væsenets dagsbevidste oplevelse."

Martinus