top of page

"Når menneskene er begyndt at fjerne sig fra
meget af det, der er skik og brug, vil det let
komme til at føle, at det står ene med sine tanker
og ønsker, men når det lærer de love at kende,
der ligger bag bønnens magt, og forstår at bruge dem, vil det mærke at det aldrig er ene, men at der står stærke åndelige kræfter bag den forvandling af jorden og menneskeheden, det
nu er ved at blive en bevidst medarbejder i."

Martinius

Findes det guddommelige?

Nutidens mennesker er tvivlende. Mange har vendt det religiøse ryggen. ”Gud” er et alt for ofte misbrugt ord, der for nogle føles tomt og associeres med overtro, naivitet og snæversyn. I stedet rettes opmærksomheden imod andre af livets mere konkrete områder.Homo sapiens

Vi kan tænke, beregne og forudse og kalder os derfor ”Homo Sapiens”, det tænkende menneske. Tænkeevnen har gjort os til herre over vældige kræfter i naturen og himmelvidt overlegne dyrene – men den har endnu ikke gjort os fuldkommen lykkelige.

De evige spørgsmål

I det indre findes endnu uudforskede områder, som vi ikke forstår og behersker. Store spørgsmål venter fortsat på at blive besvaret:

Er der nogen retfærdighed til?

Hvad er meningen med lidelsen?

Hvem er vi?

Hvorfra kommer vi, og hvortil går vi? 

– Men hvorfor stille sådanne tilsyneladende ubegribelige spørgsmål?

Vi lever, røres og er i verdensaltet

Ja, kan vi lade være? Hele vores livsoplevelse afhænger jo af vekselvirkning med dette verdensalt. Via kontakten med verden omkring os har vi udviklet en fysisk organisme og organer til at se, høre, lugte, smage og ikke mindst en hjerne til at tænke med. Ifølge Martinus åndsvidenskab "Det Tredie Testamente" lever vi i en intim relation med det ganske verdensalt og i dette møde afgøres vores skæbne af vores indre.

Kend dig selv og du kender universet...

Når vi finder det evigt levende i os selv, opdager og forstår vi samtidigt livet omkring os. Verdensaltet er levende. Det er det samme liv, som tilkendegiver sig gennem alt og alle, og det er denne levende organisme og de kærlighedslove, der styrer denne, der beskrives i åndsvidenskaben.

 

Åndelig videnskab

Mens det ikke kræver moralske kvalifikationer at udforske den ydre verden, så er dette en betingelse for at kunne forstå os selv og vort indre.Formålet med åndsvidenskaben er at løfte de eksistentielle og moralske spørgsmål til et videnskabeligt niveau. Sådanne analyser af livet kaldes for åndelig videnskab, da de realiteter som beskrives her, ikke kan opleves med fysiske sanser. Der kræves en psykisk evne for at få personlig adgang til løsningen på livets gåde: ”Kun den rene af hjertet skal se Gud.”

Artikel til læsning på skærm eller download:
Kan man leve uden Gud?


Hvis Guddommen var et levende væsen på samme måde som ens nabo eller som ethvert andet levende medvæsen i tilværelsen, og ligesom ethvert af disse befandt sig et eller andet sted henne, da ville man lige så let kunne leve uden denne guddom, som man kan leve uafhængig af et eller andet medvæsen i Afrika, Austra­lien, Amerika eller Asien. Men nu er det, der skjuler sig under begrebet ‘Gud’, imidlertid noget ganske andet end et tids- og rumdimensionelt, stedbundet væsen, som man kan rejse til eller finde på den eller den klode eller i den eller den himmel.Læs hele artiklen her.

Hent printvenlig pdf-fil.

 

bottom of page