​Martinus og hans kosmiske mission

 

Martinus’ værk udgør en åndelig videnskab, som giver et optimistisk livssyn og inspirerer til tolerance, næstekærlighed og et levende gudsforhold.

 

Martinus siger bl.a. om åndsvidenskaben/den kosmiske videnskab: 

“Den materialistiske videnskab er et produkt af intelligens, mens den kosmiske videnskab er et produkt af intellektualiseret følelse og intuition.”

 

Hvem kan have glæde af åndsvidenskaben?
“... de mennesker, der vil være modtagelige for den kosmiske logik, er de mennesker, livet selv har uddannet. Det er dem, der har været igennem store vanskeligheder og er begyndt at føle, hvad der absolut ikke kan betale sig. En ny form for tryghedsfølelse vil vokse frem i disse menneskers sind, de vil ikke være bange for døden, thi de vil lære at forstå, at der ingen død findes, men blot forandring fra én tilstand til en anden, en forvandling gennem reinkarnation eller genfødelse, der i sig selv er en udvikling. Og denne udvikling vil med tiden føre mennesket frem til en tilstand, der er den sande lykke, idet den vil være blottet for utryghed, for sygdom og skuffelse og for alle de former for ulykker, der plager vor tids menneskehed.”

Samlet introfolder

Hent nedenstående artikler og litteraturliste i en samlet introfolder​.

Læsevenlig version

Printvenlig version

"Naturen er menneskets største læremester."

Martinus

Materialer til læsning på skærm eller download:
Hvem er Martinus

 

Martinus deler hjemland med den store eventyrforfatter H.C. Andersen, som kunne gøre et eventyr ud af virke­ligheden. Man kan sige det om­vendte om Martinus. Han har gjort eventyret til virkelighed ved at forvand­le religionernes evige kerne og ubegrænsede kærlighedsbudskab til åndelig videnskab!Læs om Martinus og hans kosmiske mission her.

Hent printvenlig pdf-fil.

 Forskellen på den materielle videnskab og åndsvidenskaben + Hvem har brug for åndsvidenskaben?

 

...Og hvem er det, der har brug for åndsvidenskaben? Det er de mennesker, i hvis bevidsthed sorger, lidelser og skuffelser har vakt medfølelsesevnen med andre, der har det svært. Altså mennesker, hvis følelsesliv er udviklet til en kærlighedsevne ikke blot rettet mod ét væsen af modsat køn, men mod omgivelserne i det hele taget.

 

Hent hele artiklen her.

Hent printvenlig pdf-fil.

Kærlighedens videnskab

Åndsvidenskaben vil blive en faktor i den jordmenneskelige kultur, som i fremtiden vil få overordentlig stor betydning, idet den vil kunne hjælpe de enkelte mennesker bort fra flokbevidst­heden og frem til en individuel tænkeevne. Mange mennesker tror ganske vist, at åndsvidenskaben blot er en ny religiøs sekt, eller forening, man kan blive medlem af. Men det er en misforståelse.

 

Hent hele artiklen her.

Hent printvenlig pdf-fil.

Øvelse gør mester

Arbejdet med åndsvidenskaben stiller visse krav til den stude­rende. Ikke blot rent intellektuelt, den side af sagen er ikke den vanskeligste. Hvis man tilegner sig stoffet lidt efter lidt, efterhånden som man har brug for det, vil hjerneceller, der endnu ligger latent i ens hjerne, udvikles, og man vil mærke, hvordan evnen til at forstå tingene gradvis vokser, og lige sådan evnen til at forklare analyserne for andre, der virkelig er hungrige efter en sådan viden og indsigt.

 

Hent hele artiklen her.

Hent printvenlig pdf-fil.

Værket Det Tredie Testamente

Martinus åndsvidenskabelige værk, kaldet Det Tredie Testamente, omfatter samtlige ud­givne skrifter og symboler. 

 

Hent litteraturoversigten her.

Hent printvenlig pdf-fil.