Fra minus til PLUS

Ét af de ypperligste egenskaber vi ejer, er vores vilje. Og med viljen kan vi stoppe det, der ikke længere tjener os selv eller andre! 

 

Erfaringer har vist mig, at en måde at skabe vedvarende positiv forandring er ved at tage kærlig afsked med dét, der "stjæler" vores energi. Dette er udfra den betragtning, at når vi fjerner noget gammelt, skabes der automatisk plads til noget nyt. 

 

1. trin: Erkendelsen – at ønske forandring

Først skal der sættes navn på det minus, du ønsker at forvandle til plus.
(Få evt. hjælp fra minustilPLUS Guiden). 

 

2. trin: Årsagen – at vide hvorfor

Spørg dernæst din indre vejleder om årsagen til, at du eksempelvis ryger, taler nedsættende om dig selv, tager ansvar for andres lykke osv. Vær ikke i tvivl om, at det første der falder dig ind, er årsagen. Notér svaret ned i minustilPLUS Guiden eller på et stykke papir.

 

3. trin: Udførslen – at give slip

Fysiske minusser:

Nu skal der handling på. Det man ønsker at stoppe, skal cementeres i en fysisk handling. Et eksempel kunne være, at hvis du ønsker at stoppe med at spise hvidt sukker, tager du posen ud af skabet, hælder det resterende indhold ud i skraldespanden samtidig med, at du takker for den tid, I har haft sammen. Det samme kan gøres med en vinflaske, en pakke cigaretter, Haribo slikposen, pizzaæsken osv. Det man kan sige tak for i kærlighed, kan nemlig slippes.

 

Psykiske minusser: 

Hvis det er en psykisk uvane, man ønsker at stoppe, kan det eksempelvis gøres ved, at man bruger sin forestillingsevne til at aflevere minusadfærden på den "åndelige genbrugsstation". Samtidig med at man smider den i containeren, siger man tusind tak for lån.

 

Nu er ovenstående jo ikke en mirakelkur, hvor noget ændrer sig fra det ene øjeblik til det andet. At ændre vaner og mønstre tager tid. Men hvis man inderligt ønsker sig at skabe forandringer, vil det dag for dag blive lettere og lettere at holde fast i livets plusser og give livets minusser baghjul.

Når du tager afsked med det, der ta'r mere end, det gi'r, skaber du plads til det, der gi'r mere, end det ta'r. 

Materialer til læsning på skærm eller download:
LV_MinustilPLUS_Guide.jpg
Fra minus til plus

 

Sæt dit liv under lup og få afklaret hvilke af dine handle-, tanke- og følemønstre, der ta’r mere end de gi’r. Når der er for mange minusser i vort liv, løber vi tør for energi, hvilket kan – hvis det står på for længe – resultere i ubehagelig fysiske og psykiske lidelser. Den følgende oversigt indeholder nogle velkendte minusser og der er naturligvis også skabt mulighed for, at du kan indsætte dine egne “favoritter”.Hent pdf-fil her