top of page

Citat fra åndsvidenskaben:

“Mine kosmiske analyser vil belære Dem om, at når De indgår et ægteskab, gifter De Dem i virkeligheden med et “tvilling­væsen”. Dette tvillingebegreb er ikke af fysisk art, det er psykisk, og det er af største vigtighed, at menneskene, efterhånden som de modnes menneskeligt, lærer det at kende. Enhver mand har i sin bevidst­hed en “tvillingesøster”, såvel som enhver kvinde i sin bevidst­hed har en “tvillingebroder”. 
De medbringer således en “tvilling” i Deres ægteskab, noget de fleste mennesker ikke er klar over. Denne tvilling er baseret på den modsatte pols gradvise udvikling i bevidst­heden, og den opleves som ens menneskelige inter­essesfære. Det er ikke den maskuline pol hos manden og den feminine pol hos kvinden, der skaber de største genvordigheder i vor tids ægteskaber, men derimod er det mandens feminine pol og kvindens maskuline pol, der gør vor tids ægte­skaber uholdbare.”

Få ånden ind i jeres relation...

...og forstå hinanden på et endnu dybere plan.

Mange konflikter – små som store – beror meget ofte på misforståelser og mangel på viden om sig selv eller ens partner, og vil på et tidspunkt ødelægge den eftertragtede tosomhedsharmoni, hvis der ikke sættes ind i tide.  Jeg kan tilbyde:
• Værktøjer til at forstå og fokusere på hinandens styrker

• Undervisning i at se, hvordan børn spejler deres forældre

• Redskaber til tilgivelse
• Hjælp til at forstå den "fælles" mission
• Fokus på sund livsførelse og sunde tanker
• Praktisk introduktion til de åndelige livslove og principper

Lidt om mine arbejdsmetoder

De værktøjer jeg benytter i min rådgivning er indføling, mine medfødte clairvoyante evner, tarotkort samt den fantastiske viden, jeg har erhvervet mig ved at studere Martinus åndsvidenskab i mange år – og ikke mindst de mange erfaringer jeg har fået ved at efterprøve årsagerne og virkningerne af at leve i pagt med de åndelige livslove og principper i mit daglige liv. Sessionen varer 2 timer og koster kr. 600.Sessionen kan enten foregå hos jer eller i min klinik i Skovlunde.

I kan booke tid på 30 30 59 79 enten ved personlig henvendelse eller via sms. ​Det er muligt at lave aften- og weekendaftaler.Betaling

Beløbet kan enten betales kontant på selve dagen eller kan indbetales på konto 3572 3572610586 (Danske Bank) inden fremmøde. Husk at angive dit fulde navn ved overførslen. Hvis du bliver forhindret, tilbagebetales pengene naturligvis.

bottom of page