top of page

Rådgivning med ånd i!

Har du brug for ny energi, nye svar og vinkler? Eller går du og tumler med noget helt konkret i dit liv, som du bare ikke kan løse eller forståSå kan jeg hjælpe dig.

Jeg er holistisk rådgiver med 13 års erfaring i at støtte mine medmennesker i at skabe forandringer, der varer ved, og som bringer individet ind i en lettere og mere kærlig tilværelse.

 

Min rådgivning tager udgangspunkt i mine egne direkte livsoplevelser, og de mange indsigter jeg har fået ved at følge mine klienters udvikling samt den store universelle viden, jeg har tilegnet mig ved at studere Martinus Åndsvidenskab – også kaldet "Det Tredie Testamente"Nedenfor kan du læse om forskellen på den materielle videnskab og åndsvidenskabenMartinus selv beskriver det således:
“På disse to videnskaber er der den forskel, at medens den materielle videnskab kan forstås og accepteres med intelligensen og derved blive til realistisk kendsger­ning, kan åndsviden­skaben absolut ikke accepteres med intelligensen alene, selv om nævnte bevidstheds­egenskab naturligvis udgør en stor medvirkende faktor. Her skal for det første en meget højt udviklet humani­tets – eller kærlighedsevne til og dernæst den for den kosmiske sansning uundværlige intuitions­evne. 

Har man den højere udviklede kærlighedsevne og den heraf følgende tilsvarende intuition, kan man opleve tingene for sit eget vedkommende som absolut kendsgerning, selv om man ikke er i stand til at kunne for­klare tingene og gøre dem til kendsgerning for andre, således som tilfældet er med den materialistiske videnskab.
 

Oplevelsen af åndsvidenskaben som kendsgerning er derfor i stor udstrækning automatfunktion. Den er en åndelig eller psykisk gave, der som en mental kraft overskygger væsenets bevidsthed, medens den materia­listiske videnskab derimod kun er et resultat af vilje­mæssig forskning, eksperimentering og iagttagelse. Man forstår derfor, at meget fremtrædende videnskabs­mænd, der er kapaciteter i material forskning og viden, undertiden ignorerer åndsvidenskaben som fantasi, som spekulation og digt”.Hvad kan åndsvidenskaben da gøre, hvordan kan den være til gavn for søgende mennesker?Martinus svar:

"Det kan den derigennem, at det menneske, som er i besiddelse af et stort erfaringsmateriale, ved studiet af de kosmiske analyser kan få orden på dette materiale i sin bevidsthed. Det kan begynde at se sammenhængen og meningen bag tilsyneladende tilfældige og meningsløse begivenheder og oplevelser. Det får perspektiv bag sin oplevelse i stedet for, at livet tidligere syntes fladt og trivielt.”Martinus siger yderligere:

“Nu vil nogle mennesker sikkert spørge: “Men er da ikke også den såkaldte åndsvidenskab blot en religiøs sekt, som vil søge at hverve proselytter og giver udtryk for at have patent på sandheden?” “Er den ikke også et skib, som søger at overtale andre til at følge sin kurs?” Dertil må jeg svare, at der over mit arbejde aldrig nogen sinde vil blive dannet forening, sekt, menighed eller parti af nogen art. Og ligeledes, at intet menneske skal overtales til at blive “medlem”, da der ikke er noget at blive medlem af.”Læs mere om Martinus og hans kosmiske mission her. 

 

bottom of page